• Արտաքին գովազդ, գրաֆիկական, տեքստային կամ գովազդային բնույթի այլ տեղեկատվություն, որը տեղադրվում է բաց տարածության մեջ գտնվող ժամանակավոր կամ մշտական հատուկ կառույցների վրա: Կարող է տեղադրվել նաև շինությունների արտաքին մակերեսին, փողոցային սարքավորումների տարրերի վրա, ճանապարհներին:
  • Պատվիրեք ցանկացած ձևի և չափի արտաքին գովազդ՝ ցուցանակներ, լուսային ծավալային տառեր, լայթբոքսեր, պաստառներ և ցանկացած այլ կոնստրուկցիաներ:
  • Մենք կատարում ենք գովազդի ճշգրիտ չափագրում, դիզայնի մշակում, տեղադրում և երաշխիքային սպասարկում:
  • Գները հաշվարկվում է օգտագործվող նյութերից և կատարվելիք աշխատանքներից կախված:
  •  

Պլոտերային կտրում / Ծավալային տառեր / Լուսային վահանակներ / Ցուցանակներ / Մեքենաների Ձևավորում /
Լազերային կտրում և փորագրում